Yamaha Powerhead Pakningsett V6 MAL 964412

kr 4.000,00

Yamaha powerhead pakningsett til LZ150 (2004-2005), LZ200 (2004-10), VZ150 (2004-10), VZ175 (2004-10), VZ200 (2004), Z150 (2004-05), Z175 (2004-05), Z200 (2004-10)

Bestillingsnummer MAL 964412